Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Η ΔΕΗ

Σε νέες αυξήσεις προχωρά η ΔΕΗ τον Μάρτιο κατά 7% μεσοσταθμικά στα τιμολόγια υψηλής τάσης του ηλεκτρικού τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα τιμολόγια παραμενουν«παγωμένα» από τον Ιούλιο...
του 2008.  

Η ΔΕΗ δικαιολογεί τη νέα αύξηση στα τιμολόγιά της τονίζοντας ότι «η ανταγωνιστικότητα των νέων τιμολογίων για το 2012 επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι πελάτες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης (πρόκειται για περίπου είκοσι μεγάλες βιομηχανίες) παραμένουν στη ΔΕΗ ενώ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν άλλον προμηθευτή ή να πραγματοποιήσουν απευθείας εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας». 

Η ΔΕΗ αναφέρει επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τους πελάτες υψηλής τάσης από τον Ιανουάριο του 2011 και ικανοποίησε σχεδόν το σύνολο των αιτημάτων τους.
Η μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων για το 2012 είναι της τάξης του 7%, ενώ για αρκετούς πελάτες προκύπτουν μειώσεις.
Η Επιχείρηση προσθέτει στην ανακοίνωσή της ότι το γεγονός πως οι πελάτες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης (πρόκειται για περίπου είκοσι μεγάλες βιομηχανίες) παραμένουν στη ΔΕΗ ενώ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν άλλον προμηθευτή ή να πραγματοποιήσουν απευθείας εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, «επιβεβαιώνει την ανταγωνιστικότητα των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ για το 2012».