Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

Στα 409,4 εκατ. το έλλειμμα της Κύπρου στο β' τρίμηνο
Αύξηση κατά 93,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε το έλλειμμα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο...


το οποίο ανήλθε στα 409,4 εκ. ευρώ σε σχέση με έλλειμμα 315,8 εκ. που ήταν πέρυσι. Το έλλειμμα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν 148 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2012, που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε 1500,9 εκατ. ευρώ (9,7% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2011) και οι συνολικές δαπάνες σε 1910,3 εκατ. (3,4% μείωση).

Αυτό έχει αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα 409,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με έλλειμμα 315,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2012 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών 620,7 εκ ευρώ (7,3% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2011), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με 359,5 εκ ευρώ (μείωση 3,6%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο 308,4 εκ. ευρώ (18,1% μείωση).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 φτάνοντας στα 110,1 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2012 ήταν: απολαβές προσωπικού 669,0 εκατ. ευρώ (2% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2011), και οι κοινωνικές παροχές 698,8 εκατ. ευρώ (4,8% αύξηση). http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/08/4094.html