Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΣ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!!!

Ρυθμίσεις που αφορούν στις αδρανείς καταθέσεις θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του υπουργείου Οικονομικών» που θα κατατεθεί προς διαβούλευση στις 28 Ιανουαρίου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προωθούμενες διατάξεις θα προβλέπουν την αξιοποίηση των αδρανών καταθέσεων μετά την πάροδο......


 20ετίας από το ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Προϋπόθεση για να περιέλθουν στο Δημόσιο οι αδρανείς καταθέσεις θα είναι να μην έχει υπάρξει η παραμικρή κίνηση στον λογαριασμό για 20 χρόνια και πριν τη δέσμευση οι τράπεζες να έχουν κάνει μια τελευταία απόπειρα ενημέρωσης των δικαιούχων του λογαριασμού.

Με το νομοσχέδιο αλλάζειτ ο Κατοχικό Νομοθετικό Διάταγμα 1195 του 1942 σύμφωνα με το οποίο οι καταθέσεις σε μετρητά και οι τόκοι τους περιέχονται οριστικά στο Δημόσιο εφόσον δεν αναζητηθούν από τους δικαιούχους τους για μια 20ετία.

Εκτιμήσεις που δεν έχουν τεκμηριωθεί προσδιορίζουν τους αδρανείς τραπεζικούς λογαριασμούς στα 3.000.000.

 http://prezatv.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7170.html