Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

Αυτοί είναι οι 21 της λίστας Λαγκάρντ που «ξέπλυναν» τις καταθέσεις τους το 2010 με το νόμο Παπακωνσταντίνου

Αυτοί είναι οι 21 της λίστας Λαγκάρντ που «ξέπλυναν» τις καταθέσεις τους το 2010
Τα 21 φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ και τα οποία το 2010 εκμεταλλεύτηκαν τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου που είχε εισηγηθεί και ψηφίσει ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου επαναπατρίζοντας κεφάλαια από το εξωτερικό με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, αποκαλύφθηκαν σήμερα στην προανακριτική επιτροπή που διερευνά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού.

Στην ουσία πρόκειται για καταγραφή που προέκυψε από έρευνα του ΣΔΟΕ επί των 2.062 ονομάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα και παραδόθηκε στην προανακριτική επιτροπή.
Σε αυτήν περιλαμβάνονται 21 πρόσωπα με 33 λογαριασμούς κυρίως στην Ελβετία και το συνολικό ποσό του επαναπατρισμού δεν ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ τα οποία «ξεπλύθηκαν» πληρώνοντας φόρο της τάξης του 5%. Δηλαδή τα έσοδα που προέκυψαν για το δημόσιο δεν  ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Στο συνοδευτικό που απέστειλε το ΣΔΟΕ στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και διαβιβάστηκε στη Βουλή σημειώνεται μεταξύ άλλων:
«Σας υποβάλλουμε τρεις καταστάσεις στις οποίες διαλαμβάνονται τα φυσικά πρόσωπα που προέβησαν σε επαναπατρισμό κεφαλαίων, μέσω των τραπεζικών εταιρειών ALPHA BANK. MILLENNIUM BANK και HSBC κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του Νόμου 3892/2010 και αρθ. 21 παρ. 19 του Ν. 3943/2011.
Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα διαλαμβάνονται και στα στοιχεία των ηλεκτρονικών μέσων αποθηκεύσεως βάσει των οποίων η υπηρεσία μας, σε εκτέλεση της παραπάνω σχετικής ενεργεί προκατακριτική εξέταση στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών και τη Γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η ανακοίνωση των στοιχείων (φυσικών και νομικών) που προέβησαν κατ' εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων, σε επαναπατρισμό κεφαλαίων ή σε δήλωση κεφαλαίων που διατηρούν στο εξωτερικό, αντίστοιχα.
Στην υπηρεσία μας έως σήμερα περιήλθαν στοιχεία από 29 συνολικά τραπεζικές εταιρείες. Εν συνεχεία του παρόντος εγγράφου θα σας ενημερώσουμε για τυχόν ύπαρξη και άλλων προσώπων εκ των διαλαμβανομένων στα ως άνω ηλεκτρονικά μέσα αποθηκεύσεως, που έχουν προβεί στην εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων».