Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ: ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Η πλειονότητα των Κυπρίων δεν έχει εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές, σύμφωνα με τo «Ευρωβαρόμετρο».
Συγκεκριμένα, το 91% των Κυπρίων δεν έχουν εμπιστοσύνη στα κόμματα, ενώ μόλις το 18% εμπιστεύεται τους βουλευτές. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, το 26% των Κυπρίων της έχει εμπιστοσύνη σε αντίθεση με το 68%. Πάντως, το ποσοστό των πολιτών που εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην....


 κυβέρνηση στην Κύπρο είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (23%).
Επιπλέον, το 97% των Κυπρίων χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση στη χώρα «κακή» έως «πολύ κακή», ενώ μόνο το 3% εκφράζει αντίθετη άποψη. Για τους επόμενους 12 μήνες το 7% των Κυπρίων βλέπει βελτίωση της κατάστασης, το 72% επιδείνωση και το 19% στασιμότητα.
Στην ερώτηση «πώς είναι η προσωπική επαγγελματική σας κατάσταση', οι Κύπριοι σε ποσοστό 27% απαντούν «καλή» και 39% «κακή». Οι μέσοι όροι των απαντήσεων στην Ε.Ε. είναι 54% και 29%, αντίστοιχα.

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, οι Κύπριοι σε ποσοστό 58% την χαρακτηρίζουν «κακή» έως «πολύ κακή», ενώ το 42% την χαρακτηρίζει «καλή» έως «πολύ καλή». Στην Ε.Ε. ο μέσος όρος είναι 63% («καλή» έως «πολύ καλή») και 35% («κακή» έως «πολύ κακή»). Για τους επόμενους 12 μήνες το 4% προβλέπει βελτίωση, το 50% επιδείνωση και το 42% στασιμότητα.
Για την κατάσταση της απασχόλησης, το 98% των Κυπρίων τη χαρακτηρίζει «κακή» έως «πολύ κακή», και μόνο το 2% θεωρεί ότι είναι «καλή». Για τους 12 επόμενους μήνες μόνο το 5% προβλέπει βελτίωση της κατάστασης στην Κύπρο στον τομέα της απασχόλησης, ενώ το 74% προβλέπει περαιτέρω επιδείνωση.
Στην ερώτηση «σε ποιά κατεύθυνση κινείται η χώρα», το 64% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι βρίσκεται σε λάθος πορεία, ενώ μόνο το 13% πιστεύει ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Στην ερώτηση «εάν η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη σημερινή λιτότητα» το 77% των Κυπρίων απάντησε «ναι» και το 19% «όχι».
Για το εάν υποστηρίζουν την ΟΝΕ και το ευρώ, το 44% των Κυπρίων τάχθηκε υπέρ και το 52% κατά. Στην περυσινή δημοσκόπηση και οι δύο πλευρές κατέγραφαν 47%.
Εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο το 17% των ερωτηθέντων, ενώ το 75% απάντησε «όχι». Οι μέσοι όροι στην ΕΕ είναι 31% και 58% αντίστοιχα.
Τέλος, εμπιστοσύνη στα Ηνωμένα Έθνη έχει το 18% των Κυπρίων με το 74% να απαντά «όχι». http://prezatv.blogspot.gr/2013/12/blog-post_9942.html