Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ «ΔΩΡΑΚΙΑ»-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ο λόγος είναι για το νέο νομοσχέδιο, που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή και περιέχει σημαντικά δωράκια για τραπεζίτες και ειδικότερα για την Τράπεζα Πειραιώς.
Η ιστορία έχει ως εξής:
Όταν ξεκίνησε η υπόθεση της εξυγίανσης τραπεζών και της μεταβίβασης των περιουσιακών τους στοιχείων στις «συστημικές»  τράπεζες, σύμφωνα με τις επιλογές της Τράπεζας της Ελλάδος, προέκυψαν τα σοβαρά προβλήματα της καταβολής των τελών και φόρων για τις μεταβιβάσεις αλλά και της...


 διαδοχής των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εξαφανίσθηκαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, για να υπάρχει απαλλαγή από μεταβιβαστικά τέλη και φόρους για τις μεταβιβάσεις και τις μεταγραφές στα υποθηκοφυλακεία των περιουσιακών στοιχείων, θα έπρεπε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν στις συγχωνεύσεις των τραπεζών. Δηλαδή, να προηγείται μια διαδικασία ισότιμης διαπραγμάτευσης, όπου τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα συμφωνούν μεταξύ τους για τους ειδικούς όρους για την σχέση μετοχών των δύο ιδρυμάτων, καθώς επίσης και για την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων, για την οποία προηγείται εκτίμηση από ανεξάρτητους εκτιμητές, έτσι ώστε να ορισθεί μια εύλογη αξία και σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Στην περίπτωση, όμως, της εξυγίανσης τραπεζών δεν εφαρμόστηκαν οι κανόνες αυτοί, επειδή για κανένα λόγο οι τραπεζίτες (συγκεκριμένα η Πειραιώς) δεν επιθυμούσαν ούτε να γίνει δίκαιη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησαν, ούτε να αναλάβουν τη διαδοχή υποχρεώσεων προς τρίτους και προς εργαζόμενους.

Η εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τα πρότυπα της Αγροτικής, της Proton και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, δεν μπορεί να θεωρείται διαδικασία ισότιμης διαπραγμάτευσης με διατήρηση της διαδοχής, καθώς στην ουσία πρόκειται για χάρισμα περιουσιακών στοιχείων από το ένα πιστωτικό ίδρυμα στο άλλο.

Επιπλέον, ορίσθηκε και πρόσθετη χρηματοδότηση για τη διαφορά Ενεργητικού - Παθητικού λόγω διάσπασης σε καλό και κακό κομμάτι.

Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση της  Αγροτικής, όχι μόνο δεν έγινε ισότιμη διαπραγμάτευση, άλλα ουσιαστικά χαρίσθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 1 δις στην τράπεζα Πειραιώς με ένα προκλητικά χαμηλό αντάλλαγμα 95 εκ., ενώ η τρέχουσα αξία της περιουσίας της Αγροτικής, που στην  πραγματικότητα αποτελεί εκποιημένη περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, υπολογίζεται ότι σήμερα ξεπερνά  το 1,5  δις, αυξάνοντας σημαντικά την αξία της τράπεζας. Στη συνέχεια η Πειραιώς έλαβε και την ενίσχυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ύψους 7,47 δις.

Δεν έφθανε αυτό όμως, αλλά απαλλάχτηκε και από την πληρωμή των μεταβιβαστικών φόρων, τελών και λοιπών εξόδων ακόμα και από τα τέλη του υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή των περιουσιακών αυτών στοιχείων, που στην πραγματικότητα αποτελούν περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου.  Το σύνολο των φόρων, τελών και διάφορων εισφορών υπολογίζεται σε πολλά εκατομμύρια €. Με την εκτιμηθείσα αξία των 95 εκ. ο φόρος μεταβίβασης θα ήταν 10 % δηλαδή 9,5 εκ. Η πραγματική αξία, όμως,  των ακινήτων της Αγροτικής ήταν πάνω από 1 δις, ενώ σύμφωνα με τους ισολογισμούς η λογιστική αξία τους ήταν 690 εκ.

Με βάση τη λογιστική αξία, η υποχρέωση καταβολής μεταβιβαστικών τελών και φόρων θα ήταν περίπου 77,5 εκ., ενώ με βάση την πραγματική αξία (που είναι και το σωστό), θα έπρεπε να καταβληθούν πάνω από 100 εκ. μεταβιβαστικά τέλη και φόροι.

Τα δωράκια όμως δεν τελείωσαν εδώ.

Ακολούθησε η μεταβίβαση των Ελληνικών υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών, χωρίς η Πειραιώς να καταβάλει τίποτε, και μάλιστα με προικοδότηση από το ΤΧΣ ύψους 1,6 δις.

Η απαλλαγή από φόρους και τέλη μεταβίβασης αρχικά συνδέθηκε με τους προηγούμενους νόμους. Συγκεκριμένα:

Με τον Ν. 4150/2013, άρθρο 68, ρυθμίζεται η περίπτωση μεταβίβασης μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας τράπεζας με ιδιωτική σύμβαση, δηλαδή η περίπτωση Κυπριακών υποκαταστημάτων που εξαγοράστηκαν από την Πειραιώς. Το πρόβλημα που έπρεπε να «καλυφθεί» νομικά, ώστε να μην πληρωθεί φόρος και τέλη μεταβίβασης από την Πειραιώς, είναι ότι στον παραπάνω νόμο γίνεται αναφορά στο άρθρο 16 του Ν. 2515, σύμφωνα με το οποίο στα οικεία βιβλία μεταγραφών η απορροφούσα Τράπεζα πρέπει να αναφέρεται ως καθολικός διάδοχος και όχι μέρους, προκειμένου να έχει φοροαπαλλαγή.

Αρχικά επιδιώχθηκε να γίνει αυτή η φοροαπαλλαγή της Πειραιώς από τις υποχρεώσεις της με τροπολογία σε άσχετο νόμο τον Απρίλιο του 2013. Στη συνέχεια έγινε μια νέα προσπάθεια τον Δεκέμβριο του 2013 πάλι με εισαγωγή τροπολογίας για ψήφιση.  Και τις δύο φορές οι προσπάθειες δεν είχαν επιτυχία.

Τώρα με το άρθρο 168, του νέου νομοσχεδίου, που εισάγεται για ψήφιση υπάρχει φωτογραφική διάταξη, που απαλλάσσει πλήρως την τράπεζα Πειραιώς από μεταβιβαστικά τέλη και φόρους αλλά και από όλες τις υποχρεώσεις της προς τρίτους. Δηλαδή στο επίμαχο άρθρο, δεν υπάρχει η αναφορά στο αρ. 16 του Ν. 2515 που  γίνεται στον Ν. 4150, ώστε να μην προσκρούει η φοροαπαλλαγή στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για καθολική διαδοχή στην περίπτωση των Κυπριακών Τραπεζών.  Επιπρόσθετα η τροποποίηση επιδιώκεται να έχει αναδρομική ισχύ από το 2013, ώστε να καλύψει πλήρως την περίοδο των εξαγορών – απορροφήσεων των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων των Κυπριακών υποκαταστημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, ανέρχεται σε περίπου 200 εκ. αλλά θεωρείται ότι και εδώ υπάρχει υποεκτίμηση της πραγματικής αξίας, που στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία αυτή είναι το 1/5 της πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Κυπριακών τραπεζών. Κατά συνέπεια το δώρο της φοροαπαλλαγής της Πειραιώς και στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπερβαίνει τα 100 εκ.  

Δηλαδή, τα συνολικά «δωράκια» προς την Πειραιώς μέσω φοροαπαλλαγών υπολογίζονται με συντηρητικές εκτιμήσεις σε περίπου 200 εκ.

Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο διασφαλίζεται πλήρως η απαλλαγή της Πειραιώς από τις υποχρεώσεις της προς τρίτους, τη στιγμή που έχουν ήδη εγερθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές δικαστικές ενέργειες αποζημίωσης από την πλευρά των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου.  

Η εφαρμογή του νόμου και η ανάγκη αύξησης των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου ξεχάστηκαν και δεν ισχύουν για τους τραπεζίτες, που βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να απολαμβάνουν την προνομιακή σχέση τους με τους κυβερνώντες και τις εποπτικές αρχές.

Η ανάγκη ενίσχυσης των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου δεν ισχύει για τους έχοντες, που έχουν πετύχει με τους μνημονιακούς νόμους να διασώζονται με κρατική ενίσχυση, να διαχειρίζονται αυτοί το δημόσιο χρήμα, να αρπάζουν τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία και από πάνω να τους χαρίζονται οι φόροι που τους αναλογούν, αυξάνοντας τα κέρδη τους, τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία συνεχίζει να εξαθλιώνεται και το κοινωνικό κράτος να εξαφανίζεται.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αυξάνουν την αξία των τραπεζών τους, χωρίς να έχουν καταβάλει τίποτε ως αντίτιμο, ενώ την ίδια στιγμή έχουν λάβει κρατική ενίσχυση δεκάδων δισεκατομμυρίων, που βαραίνουν το δήμόσιο χρέος.

Από την άλλη, οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες διώκονται και απειλούνται με κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων αλλά και με πρόστιμα που πολλαπλασιάζουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ τα εισοδήματά τους έχουν συρρικνωθεί ή έχουν εξαφανισθεί.
 http://prezatv.blogspot.gr/2014/04/blog-post_4764.html