Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 475.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΥΣ

Πρόστιμα 475.000 ευρώ σε τέσσερις εταιρείες για παράνομες πράξεις ανοικτών πωλήσεων (short selling) στις μετοχές της Εθνικής, Πειραιώς και Alpha επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται πως στις 10 Δεκεμβρίου η Εποπτική Αρχή είχε επιβάλει πρόστιμα 90.000 ευρώ σε δύο εταιρείες για short selling στη μετοχή της Eurobank....


Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου 400.000 ευρώ στην Carmignac Gestion Asset Management διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade). Σημειώνεται πως η Carmignac έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 50 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 1,7 δισ. ευρώ.
Την επιβολή προστίμου 40.000 ευρώ στην Senvest International, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Alpha Bank, χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης. H Senvest εδρεύει στη Νέα Υόρκη και προσφέρει χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Την επιβολή προστίμου 25.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία LC Equity Fund Ltd, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Τράπεζα Πειραιώς κατά παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις.
Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ για την Amber Global Opportunities Master Fund Ltd, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς. Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Καναδά / ΗΠΑ, σε τομείς όπου η Amber Capital έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία.
Θανάσης Κουκάκηςhttp://prezatv.blogspot.gr/2015/02/475000.html