Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

ΝΕΟΙ ΠΛΑΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ένας μόνο έλεγχος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά αποκάλυψε επτά περιπτώσεις πλαστών τίτλων από ιδιωτικά σχολεία. 

Επειδή ο αριθμός των τίτλων που αποκαλύφθηκαν (7 σε μία ημέρα!) μετά από έναν και μόνο έλεγχο δημιουργεί φόβους ότι το φαινόμενο αυτό έχει πάρει επικίνδυνη έκταση στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η ....


Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) ζήτησε με επιστολές της προς τον Διευθυντή Δ.Ε. Πειραιά και στον υπουργό Παιδείας, εισαγγελική παρέμβαση και εξονυχιστικό έλεγχο των Μητρώων όχι μόνο των ιδιωτικών σχολείων που έχουν κλείσει αλλά και των λειτουργούντων ιδιωτικών σχολείων της χώρας για να διαπιστωθεί, εάν τηρείται η νομιμότητα.

Αν και η έκδοση πλαστών τίτλων από ορισμένα ιδιωτικά σχολεία δεν είναι καινούριο φαινόμενο, η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί μετά το 2014, όταν νομοθετική ρύθμιση του τότε υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου απομάκρυνε ουσιαστικά την εποπτεία της πολιτείας από την ιδιωτική εκπαίδευση.

Η μάστιγα πλαστών και παράνομων τίτλων από φορείς της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλοιώνει το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης, οξύνει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες και προκαλεί βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου οι δράσεις τους, καθώς και τα τυπικά προσόντα και οι εργασιακές σχέσεις των διδασκόντων σ' αυτά, πρέπει να βρίσκονται υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών αρχών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) σε Έγγραφό της προς το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι «η ανεπάρκεια εποπτείας των ιδιωτικών σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει σε όξυνση της ανομίας. Ωστόσο, η αποκάλυψη μεγάλου αριθμού πλαστών τίτλων από έναν και μόνο έλεγχο δημιουργεί εύλογες ανησυχίες ότι μπορεί να έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις» και καλεί το υπουργείο Παιδείας «να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, να προστατευτούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των μαθητών όλων των σχολείων που λειτουργούν νόμιμα και να διαφυλαχθεί το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης».

Νέα νομοθετική ρύθμιση

Νέα νομοθετική ρύθμιση προωθεί προς ψήφιση το υπουργείο Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση. Η ρύθμιση αυτή προβλέπει σημαντικές αλλαγές για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπεύουν, ανάμεσα σε άλλα, στην επαναφορά της εποπτείας του υπουργείου Παιδείας επί της υπηρεσιακής κατάστασης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η επαναφορά των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Εργασίας στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη στοιχειώδη εργασιακή διασφάλιση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τις αναιτιολόγητες απολύσεις, τις οποίες υπέστησαν από το 2014 μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα τη μετατροπή τους από λειτουργούς της εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς υπαλλήλους χωρίς τον απαραίτητο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, έλεγχό τους από τα υπηρεσιακά συμβούλια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να προβαίνουν σε αναιτιολόγητες και χωρίς περιορισμούς καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών, εφόσον η παροχή στους εκπαιδευτικούς σταθερού καθεστώτος απασχόλησης συναρτάται άμεσα με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν, τόσο προς ωφέλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζει στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς σταθερές, κατά το δυνατόν, συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν απερίσπαστα να εκτελούν τα καθήκοντά τους για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της Παιδείας, ο οποίος έχει αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, ενώ η συχνή εναλλαγή του διδακτικού προσωπικού και οι αναιτιολόγητες απολύσεις, παρεμπόδιζαν την πραγμάτωση του ως άνω σκοπού. Προς το σκοπό αυτό, καθίσταται αδήριτη η ανάγκη να επανέλθει ο έλεγχος της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας των καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσιακά συμβούλια της εκπαίδευσης.   
Χρήστος Κάτσικας
 http://prezatv.blogspot.gr/2016/03/blog-post_690.html