Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

ΕΤΑΔ: ΠΑΡΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Με βάση τις δύο κυρίαρχες αφηγήσεις, η διαφθορά είτε είναι εγκαθιδρυμένη στον δήθεν υπερδιογκωμένο δημόσιο τομέα με ωφελούμενους δημοσίους υπαλλήλους, είτε εντοπίζεται κυρίως στο τρίγωνο της διαπλοκής «χρεοκοπημένες τράπεζες- αναξιόπιστα μέσα ενημέρωσης-πολιτικό σύστημα».

Οι υποθέσεις όμως θεσμικής διαφθοράς είναι αυτές που δύσκολα εντοπίζονται, σπάνια καταγγέλλονται και συνήθως δεν διερευνώνται επαρκώς.

Μια από αυτές τις σοβαρές υποθέσεις αναδεικνύει σήμερα, κατ’ αποκλειστικότητα, η «Εφ.Συν.».....


Στα χέρια του εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στο γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης καθώς και στη γενική γραμματεία Διαφθοράς βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό ένα πολυσέλιδο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο αποκαλύπτεται τεκμηριωμένα κατά την τελευταία πενταετία σωρεία παραβάσεων των διοικήσεων της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου που εποπτεύεται από τον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών.

Πρόκειται για τον φορέα που τυπικά διαχειρίζεται 72.000 ακίνητα, από τα οποία το 65% θεωρείται ότι βρίσκεται υπό προβληματικό καθεστώς καθώς πολλά διεκδικούνται από ιδιώτες με πολύχρονες δικαστικές προσφυγές.

◼ Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών, για το ελεγχόμενο διάστημα 2011 έως 30 Ιουνίου 2015, «παρότι η διεύθυνση νομικών υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρείας του δημοσίου ήταν στελεχωμένη με ικανό αριθμό δικηγόρων με πάγια αντιμισθία (για το έτος 2015 ήταν 21 άτομα) η εταιρεία προέβη -χωρίς να τεκμηριώνεται ο λόγος- σε 274 συνολικά αναθέσεις εξωδίκου και δικαστικού έργου σε ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία, τα οποία δεν ανήκουν στο κύριο προσωπικό της εταιρείας».

Δεκαεννιά εξωτερικές αναθέσεις πραγματοποιήθηκαν το 2011, 90 την επόμενη χρονιά, 72 το 2013, 68 το 2014 και 26 το πρώτο εξάμηνο του 2015.

◼ Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε εξωτερικούς δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία για αναθέσεις παροχής νομικών υπηρεσιών ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 3.776.027,33 €.

Σημειωτέον μάλιστα ότι, όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο, ο αριθμός των αναθέσεων στην πραγματικότητα ήταν μεγαλύτερος, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε.

Το «παράδοξο»

Κι ενώ το Ελληνικό Δημόσιο χάνει διαρκώς δεκάδες εκατομμύρια από τη μη εκμετάλλευση των δημόσιων ακινήτων που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, σύμφωνα με παράλληλη έρευνα που διεξάγουν οικονομικοί εισαγγελείς παρατηρείται το «παράδοξο» δικηγορικά γραφεία, στα οποία έχουν ανατεθεί μεγάλες υποθέσεις της εταιρείας, να κερδίζουν δικαστικές διαμάχες και διαιτησίες ως αντίδικοί της σε άλλες υποθέσεις με αποτέλεσμα το Δημόσιο να πληρώνει δεκάδες εκατομμύρια σε αποζημιώσεις.   


◼ Από τις 274 αναθέσεις, 217 πραγματοποιήθηκαν με αποφάσεις τού εκάστοτε διευθύνοντος συμβούλου, 41 κατόπιν λήψης απόφασης του Δ.Σ. και 16 με αποφάσεις της διευθύντριας της νομικής υπηρεσίας.

Στην πλειονότητα των αναθέσεων με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου δεν τέθηκαν υπόψη του κλιμακίου οι αντίστοιχες εισηγήσεις της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, όπως ο Οργανισμός της εταιρείας και οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ορίζουν.

◼ Σε μια ενδεικτική περίπτωση, ιδιώτης δικηγόρος, ενώ έπρεπε να αμειφθεί για 120 ώρες απασχόλησης βάσει συμφωνητικού 24.000 ευρώ συν ΦΠΑ, τελικά αποδείχθηκε ότι πληρώθηκε συνολικά 46.842 ευρώ.

◼ Πρόβλημα προκύπτει και για τους ίδιους τους νομικούς της εταιρείας. Κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, από τους απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους της εταιρείας μόνο τρεις εξ αυτών εμφάνισαν δικαστικά έξοδα, έξοδα παράστασης σε δίκη, πληρωμή γραμματίων Δικηγορικού Συλλόγου.

Επομένως συνάγεται ότι μόνο τρεις από το σύνολο των δικηγόρων εκπροσώπησαν πραγματικά την εταιρεία στα δικαστήρια.

◼ Στην εταιρεία παρέχουν υπηρεσίες έξι δικηγόροι στους οποίους αρχικά ανατέθηκε εξώδικο έργο με αποφάσεις του διευθύνοντος συμβούλου και την υπογραφή συμβάσεων και στη συνέχεια, από το 2012, η εταιρεία συνεχίζει να τους καταβάλλει αμοιβή, κυμαινόμενη μηνιαίως στο ποσό των 2.500-3.500€ κατά περίπτωση, έναντι μηνιαίας έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, η οποία προβλέπει την απασχόληση δικηγόρων από φορείς του δημόσιου τομέα μόνο με σχέση έμμισθης εντολής.

◼ Ενενήντα αναθέσεις συνολικής δαπάνης 151.773,79€ αφορούσαν τον χειρισμό υποθέσεων για την είσπραξη οφειλόμενων προς τις μαρίνες τελών ελλιμενισμού σκαφών.

◼ Επιπλέον ανατέθηκαν έλεγχοι τίτλων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια ακόμα και σε περιοχές που βρίσκονται πλησίον της κεντρικής υπηρεσίας της εταιρείας.

Ωστόσο τα αντικείμενα αυτά εμπίπτουν στον συνήθη κύκλο εργασιών και καθηκόντων της νομικής υπηρεσίας, όπως προβλέπει ο κανονισμός της εταιρείας, και επομένως, όπως λένε οι επιθεωρητές, «δεν αιτιολογείται η ανάθεση των αντικειμένων αυτών που προδήλως δεν απαιτεί κάποια εξειδίκευση και πείρα που υποτιθέμενα δεν διαθέτουν υπάλληλοι της εταιρείας».

◼ Μέσα σε όλα, στην εταιρεία απασχολούνται τρεις ασκούμενοι δικηγόροι έναντι μηνιαίας αμοιβής 680€, 650€ και 650€ αντίστοιχα, χωρίς να έχει προηγηθεί από την εταιρεία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία ερευνά παράλληλα πολλούς ακόμα από τους «σκελετούς στα ντουλάπια» της εταιρείας (παράνομες διαγραφές οφειλών από μισθώματα, μηνύσεις για πλαστογραφία κατά διευθυντικών στελεχών, καταγγελίες εις βάρος νομικών συμβούλων της ΕΤΑΔ από την ίδια την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας, απευθείας αναθέσεις κα).

Η ιστορία της ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Το 1998 συστάθηκε η «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του ΕΟΤ», η οποία το 2000 μετονομάστηκε σε Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία ενώ το 2004 ονομάστηκε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (ΕΤΑ).

Το 2011 μετονομάστηκε σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και απορρόφησε την κατά 100% θυγατρική της «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», ενώ στη συνέχεια (ΦΕΚ Α/2-12-2011) απορρόφησε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΚΕΔ Α.Ε.) και μετονομάστηκε σε «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Το 2015 η ΕΤΑΔ Α.Ε. απορρόφησε την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». 

Από τις 14 Ιουλίου του 2010 έως τον Μάρτιο του 2013 με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών (Γ. Παπακωνσταντίνου) διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο Δημήτριος Λάμπρου, στη συνέχεια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 αναλαμβάνει, με υπογραφή του Ευάγγ. Βενιζέλου, ο Γρηγόριος Δούνης.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2014 τοποθετείται στη θέση ο Δημήτριος Δημητρίου, με απόφαση του Γκ. Χαρδούβελη, ενώ στις 30 Ιουνίου 2015, με απόφαση του Γ. Βαρουφάκη, ορίζεται ως πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος ο Γιώργος Τερζάκης. 


Κώστας Ζαφειρόπουλος


http://prezatv.blogspot.gr/2016/03/blog-post_537.html