Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΤΟ 5% ΤΟΥ ΟΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που συνεδρίασε την Τετάρτη, για τη μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Η μεταβίβαση του 5% στο ΤΑΙΠΕΔ θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Στην απόφαση αναφέρεται πως «μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος και περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα από το...


 ελληνικό δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 'Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.' 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας 'Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε.', κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας».

Προ εβδομάδων, η Βουλή είχε εγκρίνει τροποποίηση της συμφωνίας μετόχων μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom, κάτι που αποτελούσε και όρο για την κάθε μετοχική αλλαγή στον Οργανισμό δεδομένου ότι η DT διατηρεί δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε ποσοστό του Οργανισμού που προτίθεται να παραχωρήσει το Δημόσιο.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να προσλάβει χρηματοοικονομικό και νομικό σύμβουλο, ενώ εναπόκειται στο Ταμείο να προσδιορίσει χρονικά το πότε θα προχωρήσει στην πώληση του ποσοστού, όπως σημειώνει το capital.gr.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που η Deutsche Telekom επιλέξει να μην ασκήσει το δικαίωμά της, το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιοποιήσει το εν λόγω ποσοστό με κάποιον από τους τρόπους που προβλέπονται στον ιδρυτικό του νόμο (ν. 3986/2011). Ωστόσο η D.T. έχει εκδηλώσει το, υπό προϋποθέσεις, ενδιαφέρον της για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού της στον ελληνικό Οργανισμό.

Σήμερα το ελληνικό δημόσιο ελέγχει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του ΟΤΕ. Μετά την πώληση του 5% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ, η τροποποιημένη συμφωνία μετόχων θα συνεχίσει να ισχύει, καθώς το ελληνικό δημόσιο θα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου για το εναπομείναν 5% των μετοχών (1% ως άμεσος κύριος και 4% μέσω του ΙΚΑ). http://prezatv.blogspot.gr/2016/11/5.html